Chanceho Quake Bible #2

Tenkrát když se hrál Quake Live a Starcraft II

Jak jsem slíbil, publikuji druhý díl Chanceho Quake Bible, myslím, že dněšní část je poměrně težká na čtení, takže se pořádně soustřeďte, protože pokud vám něco unikne, tak vám celý text  může dát uplně jiný význam, než zamýšlí.

 

Přítomnost

Přítomnost je stav mysli (nebo spíše bezmyšlenkovité mysli), kde neexistuje budoucnost ani minulost. Bez minulosti a budoucnosti nemrháte mozkovými buňkami/neurony na věci, které nejsou v tuto chvíli důležité, tudíž na vás jako na hráče nemají vliv. Jste soustředěni právě nato, co se děje. To je také jediné na čem záleží. Tohle je snadný způsob jak snížit tvorbu vašich myšlenek a stát se „naprostým zabijákem“. Podle mých zkušeností můžete počítat s vaším výkonem pouze tehdy, když se plně soustředíte na „ted”. Ideální úhel pohledu na toto je, že mezi vámi a přítomností není žádné oddělení. Tato „jednota“ obyčejně odkazuje na sportovní analytiku a jejich „zónu.“ Disciplinovaná přítomnost znamená, že bychom měli hrát celou hru, tak jak právě sama probíhá.

Nemusíte myslet na strafe jump – prostě ho udělejte. Čím více můžete uklidnit mentální hluk ve vaší hlavě během vašeho hraní, tím více se vaše mysl bude zabývat úkolem, kterého je potřeba dosáhnout. Disciplína značně udržuje vaše vědomí v přítomnosti.

Vaše mysl by měla být jako voda, připravena přizpůsobit se jakékoliv nádobě. Soustřeďte se na to, co se děje a na to co od vás určitá situace vyžaduje. Nemyslím tím, abyste v sobě drželi dlouhý dialog. Prostě to nechte jen projít hlavou. Dejte své mysli prostor a svobodu, abyste mohly dostat veškeré informace, které potřebujete. Reagujte na situaci neúprosnou lhostejností, jasností. Prostřednictvím tohoto přijde síla. To je přirozené pro mnoho sportovců, ale vyžaduje to nějakou tu praxi, když na to nejste zvyklí. Vypadá to, že zaměření se na „teď“ je jednoduché, ale to vše závisí na tom, jak jste si vědomi toku svých myšlenek a emocí. Není toho moc, co vám o tom můžu říct. Prostě to časem půjde nebo ne. Pokud ne, tak prostě hrajte s čistou hlavou a soustřeďte se. Nakonec přijdete na to, jak najít vaší „zónu“. Pokud se tak stane, rozpoznáte přítomnost a pochopíte, že je to nesmírně prospěšná schopnost, která vám může pomoci k vašemu úspěchu.

Dobře, takže. Nyní víme, že potřebujeme disciplínu k tomu abychom se neustále zlepšovali, takže můžeme nazvat naše schopnosti vůlí a víme jak si počínat v okamžiku, takže můžeme být efektivní s našimi mentálními zdroji. Čára mezi bestií a nováčkem se nezastavuje na neustálém soustředění a přítomném vnímání času. Musíte být zaměřeni na ty správné věci. A jaké věci jsou ty správné? Na co bych se měl soustředit v daném okamžiku hry?

Soupeřovo podvědomí/Soupeřův Status

Ať už hrajete Duel, Team Deathmatch, Clan Arénu, Deathmatch, nebo dokonce Counter-Strike přijde nato – Znát nepřátelský status je obrovská výhoda, která vám poskytne informace k tomu aby byly všechny vaše rozhodnutí použitelné. Vycházím z duelového pozadí, takže většinou se to snažím vysvětlit singulárně, z pohledu jednoho hráče, ale to samé platí u jakéhokoliv módu.

Váš nepřítel má XXX života a armoru (maximálně ve výši 400), který stojí na X,Y,Z, na mapě spolu s X zbraněmi a X municí. Protihráč se pohybuje v jednotkách XXX za sekundu. Tyto proměnné jsou životem a smrtí v aréně. Schopnost „číst“ přesně tyto informace ve vašem vědění je vrcholem vaší hry. Nemohu to více zdůraznit, protože, když přijde na získání nebo ztrátu fragu – nejběžnější věcí, kterou hráč udělá je nesprávné vyložení situace a přehlédnutí nekterého z důvodů který k této situaci přispěl.

Například: Hráč B prochází dveřmi a čeká, že má hráč A 25 životů, hráč A má ale 125, protože si právě vzal mega health. Když je hráč B zabit, začne šílet a obviňovat svůj aim. Hněv je problém sám o sobě, ale k tomu se dostaneme později. Podceňování statusu nepřítele je nejčastější chybou hráčů a není li podceňování odstraněno, boří se hráčovi schopnosti jako domino.

Kdykoliv se v našem vědomí vyskytuje „prohlubeň“, vyplníme jí nejpřístupnějším, zdánlivě zřejmým důvodem. A pokud žádný nemáme, jeden si vymyslíme… Vytvořené řešení nám pomůže vyplnit propast ve vědomí na krátkou dobu, a poté už nehledáme reálný důvod neúspěchu. Jestliže hráč nechává své herní neúspěchy nekontrolované, začíná být téměř pověrčivý. Hráči se snaží mnohokrát odstranit nedostatky tím, že si na otázky, co se vlastně stalo, odpovídají tak, aby si především zachránili své ego. Zuřivost pravděpodobně tlačí hráče, aby si prosadil svoje silou, čímž je pak ale vytrestán. Hráči, kteří uvíznou v egu, nadále nechávají řetězce problémů neopodstatněně zodpovězené a tak i nadále končí s olovem v hlavě.

Jediný způsob jak z toho ven je být k sobě poctiví a přijímat realitu a to většinou je, že prostě nejste schopni přečíst informace, které vám hra poskytla. Proč je to ten jediný způsob? Protože už vícekrát nepoužijete své hloupé pověry tipu „Jen dostávám“, ale máte skutečné, rozvážné úvahy o tom, co se pokazilo a jak přesně se s tím vyrovnat. Všichni děláme chyby. To je lidské. Tyto chyby nám přinesou ovoce anebo nás stáhnou do pekla, v závislosti na tom zda akceptujeme, že každá mapa začíná za stavu 0:0 a že následně zemřeme anebo si masírujeme ego a říkáme si, že jsme si prostě nějak zasloužili to lepší nebo horší, aniž bychom se snažili porozumět tomu co se vlastně stalo. Na tyto chyby nemůžeme hledět tak, že nám způsobují utrpení, ale měli bychom se najít v situaci, kdy s nimi bojujeme.

Jakmile budete mít přesné povědomí o nepřátelském statusu, nastane místo kde přichází umění války. Nyní můžete hledat rovnováhu mezi svým a nepřátelským statusem a využívat této schopnosti. Pokud jste ve výhodě, můžete zaútočit. Při nevýhodě čekejte, až soupeř udělá chybu nebo využijte ústupu k tomu, abyste nabrali po cestě více životů a armorů,než má váš soupeř.

Co když jste zády ke zdi a nemůžete ustoupit? Máte smůlu. Nejlepší vybruslení z této situace je, že na ní nenarazíte první. Pokud se v této situaci ocitnete, jste nuceni spolehnout se na zázračnou střelu, štěstí nebo protihráčovu chybu. Každopádně, do této situace se nechcete dostat. Dobří hráči se vás do této pozice bodou snažit dostat. Nenastane čas, kdy soupeř bude čekat až budete připraveni.

Často když slyšíte o úspěšných sportovcích a hráčích dozvíte se že jeden z klíčů k jejich úspěchu je vizualizace. Určitě si nepředstavují 2 životy a 5 po sobě jdoucích granátů jako vítězství. Představují si vítězství realisticky a bez námahy v jejich mysli. Studie dokázaly, že představivost nesmírně pomáhá k dokončení úkolu. Ve skutečnosti bylo dokázáno, že můžeme opravdu získat trochu svalové hmoty pouhým přemýšlením o zvedání závaží. Pokuste se a držet soupeře ve své mysli během hry. Nepřemýšlejte pouze o tom, kde jsou, ale o tom jak jsou omezeni prostorem v aréně.

V každé hře jde většinou o to dostat se do té správné situace. Čím zkušenější jste, tím častěji správně odhadnete rozdíl mezi svým statusem a statusem nepřítele a každý váš pohyb bude mnohem smysluplnější. Řekl jsem to už dříve a řeknu to znovu. Quake je hra o volbě. Po každém spawnutí se věc kterou uděláte, změní v realitu. Rozhodnutí bez informací vede ke smrti. Pokud nemůžete přijít na to, proč jste ztratili nebo získali frag. Vraťte se a prozkoumejte demo. Musíte prostě pochopit, co se stalo. (Doufejme, že jednoho dne budeme mít k dispozici dema, které ukážou displej zdraví nepřítele, nepřátele skrz zdi, a časy itemů.)

Status nepřítele je klíčový, ale ujistěte se, že se vždy věnujete i svému statusu a týmovému stavu (pokud hrajete nějaký týmový mód). Možná si myslíte, že můžete sundat nováčka Joa, který má 125 životů, ale pokud nemáte dost zdraví a on kličkuje za sloupy, rozdrtí vás jako kostku cukru. Kolikrát překvapím sám sebe, když přecházím do útoku a mrknu se dolů a vidím, že mám 150 armor a 12 životů.

Nejtěžší je shromáždit tyto informace a uchovat si je při hraní. Říkat, že je to těžké, je zavádějící, protože to není nějak stresující nebo náročná dovednost. Lze toho dosáhnout snadno v daném okamžiku za pomoci disciplíny a přítomnosti. Říkaz si že je to složitosté je čistě psychologická věc a vznikne tehdy, když budete odolávat aktuální situaci nebo „chvíli“, která trvá k dosažení výsledku.

Další možnosti hlídání statusu nepřítele může zahrnovat hráčovovu momentální situaci. Pokud jste rozehraní a věnovali jste dostatek času hraní, nebo prostě máte dobré rozpoložení, tak si člověk může všimnout pár minut, kdy mu to opravdu jde. Těchto pár minut můžete použít proto, abyste se dostali dovnitř – přímo do protihráčovy hlavy, udeřit, když to nečeká nebo vzít RA vždy když opouští Mega spawn. Psychologie zde také může hrát svou roli. Pokud víte, že je váš soupeř unavený, můžete mýt výhodu. Není to, ale nic na co byste se měli zvyknout spoléhat, ale je dobré být si toho vědom. Takže když se cítí nabuzení, můžete očekávat, že se nebudu chovat stejně, jako když je utahaný.

Přejít k navigační liště